Wolna Szkoła Przygoda

na Bemowie

Zapraszamy dzieci wczesnoszkolne, czyli klasy 0-3 oraz w przedziale klas 4-6. Aktualnie mamy grupę wczesnoszkolną, ale jest sporo zainteresowanych w drugim przedziale i z tymi osobami chcemy się spotkać w czerwcu na wspólnym zebraniu, aby omówić możliwość dołączenia do nas takiej grupy.

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy rodzicami którzy uważają że szkoła, aby pomóc naszym dzieciom przygotować się do funkcjonowania w świecie, powinna wyglądać inaczej niż szkoła systemowa. Powinna zaufać dziecku, podążać za jego zainteresowaniami , jego możliwościami, inspirować i wspierać w nauce a nie narzucać z góry ustalony program i tempo pracy. Powinna dać czas na swobodną zabawę, szczególnie młodszym dzieciom, bo jest to dla nich najlepszy sposób poznawania świata. Dzieci uwielbiają się uczyć, chcą i potrafią to robić, ale nauka nie zawsze wygląda tak, jak dorośli sobie wyobrażają. Od kilku lat śledzimy rozwijający się na świecie i w Polsce nurt wolnej edukacji, a ponieważ nasze dzieci zaraz osiągną wiek szkolny, postanowiliśmy stworzyć takie miejsce na Bemowie – dzielnicy w której mieszkamy. Spotykamy się z zainteresowanymi rodzinami od dłuższego czasu, organizujemy spotkania z przedstawicielami interesujących nas nurtów, pogłębiamy swoją wiedzę o wolnej edukacji aby stworzyć miejsce nauki nieograniczonej dzwonkiem.

CO TWORZYMY

Tworzymy wolną szkołę, miejsce alternatywnej, pozasystemowej edukacji oparte na edukacji domowej, unschoolingu, idei szkół demokratycznych, z elementami Montessori. Opieramy się na idei, która powstała sto lat temu, czerpiemy z doświadczenia ponad 200 szkół na całym świecie (w tym wielu Polskich). Obecnie najbliżej nam do zrzeszonej edukacji domowej.

DLA KOGO

W pierwszym roku działalności zapraszamy około 12 dzieci klas 0-III (wiek dzieci to od 5-9 lat), w kolejnych latach planujemy rozszerzać ofertę. Proponowana przez nas forma jest oparta na zaufaniu do dziecka i jego edukacyjnych wyborów, braku konkretnych (widzianych oczami dorosłego) rezultatów, czy uczenia się według określonego programu. Jest więc szkołą prawie dla każdego dziecka, ale nie dla wszystkich rodziców.

JAK TO DZIAŁA

Dzieci oficjalnie realizują obowiązek szkolny poza szkołą, czyli są w edukacji domowej. Do nas przychodzą od poniedziałku do piątku, w godzinach pasujących rodzicom (i dziecku), między 8-17. Będziemy działać od początku września do końca czerwca, rozważamy również pracę w wakacje, w razie wystąpienia takiej potrzeby. Zdecydowaliśmy się na współpracę ze szkołą Moracz, jest to szkoła przyjazna nauczaniu domowemu. Będziemy prosić rodziców o zapisanie dzieci do tej szkoły, wymaga to poświęcenia kilku godzin (ok. 2) na wizytę w ich poradni psychologiczno-pedagogicznej i wypełnieniu stosownych dokumentów, co skutkuje spełnianiem obowiązku nauki poza szkołą, formalnie dziecko jest zapisane do Moracza i tam będzie zdawać corocznie egzaminy. Zapis dziecka i wizyta w poradni są bezpłatne, można dziecko przepisać w dowolnym momencie roku, nie trzeba zawiadamiać szkoły rejonowej – obowiązek ten spoczywa na Moraczu. Dziecku jest wydawana legitymacja szkolna, rodzice otrzymują dokładny harmonogram składania przez dziecko egzaminów. Po pomyślnie zdanych egzaminach dziecko otrzymuje promocję do następnej klasy i świadectwo szkolne. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczniowi takiemu nie ustala się oceny z zachowania. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą być obecni podczas egzaminu swojego dziecka.
Egzaminy przeprowadzane przez wybraną przez nas szkołę są realizowane z poszanowaniem ucznia, nie po to, aby udowodnić dziecku czego nie umie, ale by sprawdzić to czego się nauczyło.
Częstą obawą rodziców rozważających wolną edukację dzieci jest pogodzenie swobodnej nauki i wymagań systemowych (realizacja podstawy programowej). W edukacji wczesnoszkolnej wymagania te nie przekraczają obszaru zainteresowań przeciętnego 6-9 latka, szczególnie przebywającego w inspirującym środowisku. Większość dzieci odkrywa potrzebę nauki liczenia, czytania, czy pisania, naszym zadaniem jest uszanować tempo dziecka i nie przeszkadzać mu w nauce, a w sytuacji, gdy dziecko nie jest nimi w ogóle zainteresowane obserwować i dociekać dlaczego tak się dzieje. Dzieci starsze poprzez zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi są w stanie same decydować kiedy, czego i w jaki sposób się uczą. Dzięki temu mają czas na rozwijanie swoich zainteresowań, które często wykraczają poza wspomnianą podstawę programową. Praktyka kilkuset polskich rodzin edukujących dzieci w domu pokazuje, że brak systemowej szkoły nie koreluje z brakiem nauki czy wiedzy, a coraz większa ilość opracowań udowadnia, że wyniki takiej edukacji (w formie ocen) są takie same lub nawet wyższe niż wyniki przeciętnego ucznia szkolnego. Naszym zdaniem oceny są jednak najmniej ważne, najważniejsze jest bogactwo jakie zostaje w dziecku, które może doświadczać świata w sposób zaplanowany przez siebie i w oparciu o własne decyzje i zainteresowania.

PODSTAWA PRAWNA

Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 16 ust. 8 do 14. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie jego trwania.

ZAŁOŻENIA

W wolnych szkołach nie ma programu do zrealizowania, celów dydaktycznych, nie ma grup podzielonych wiekowo, nie ma ocen a nauka jest nieograniczona dzwonkiem. Co proponujemy? Przede wszystkim naukę przez bycie częścią społeczności, wedle własnych zainteresowań i kontakt z dorosłym, który odpowiada na potrzeby dziecka. Nie wykluczamy prowadzenia przez nauczyciela lekcji, ale nie będą one typowymi lekcjami w rozumieniu szkoły systemowej. Dziecko nie będzie miało obowiązku uczestniczenia w zajęciach (natomiast jeżeli takie zaistnieją postaramy się, aby nikt nie poczuł się z nich wykluczony). Presja i przymus są nam obce, zamiast tego proponujemy naukę przez zabawę, inspiracje, eksperyment, rozmowy, czytanie, zajęcia kreatywne i prowadzone metodą projektową. Znamy zalety nudy, która ma wpływ na kreatywność. Bez siedzenia w ławkach, za to z możliwością dostosowania zakresu do potrzeb, zainteresowań, możliwości poszczególnych dzieci. Jednocześnie nauczyciele będą mieli wzgląd na podstawę programową, z której dzieci obowiązuje egzamin na koniec roku. Nie będzie ona jednak ograniczać – ani dzieci ani nauczycieli.
Nie planujemy prac domowych, gdyż uważamy, że nie mamy prawa decydować za dzieci i rodziców o ich wspólnym czasie poza szkołą. Nie przewidujemy również ocen punktowych, czy innych wprowadzających jakąkolwiek gradację, zamiast nich będziemy zachęcać dzieci do samooceny i dawać informacje zwrotne które pomagają się uczyć, zwracając uwagę na to, co zostało już osiągnięte i co jeszcze trzeba poprawić, aby osiągnąć cel postawiony sobie przez dziecko. Chętnie wykorzystamy montessoriańskie „pomóż mi zrobić to samemu” i prawo wyboru materiału na którym dziecko pracuje.
Na równi z rozwojem intelektualnym, albo nawet wyżej, stawiamy rozwój społeczno-emocjonalny. W związku z tym chcemy, aby nasza szkoła była miejscem pełnym szacunku dla uczuć i emocji oraz szacunku do drugiego człowieka, nastawiona na dialog. Chcemy brać pod uwagę indywidualność i tempo rozwoju, kształtować odpowiedzialność, pielęgnować pasje i wspierać w osiąganiu samodzielności. Jesteśmy nastawieni na współpracę, a nie rywalizację.
Wolna szkoła w naszym rozumieniu nie jest związana z nieograniczoną swobodą. Chcielibyśmy, żeby dzieci przestrzegały zasad, zarówno tych ustalonych przez dorosłych, jak i przez nie same, uczyły się rozpoznawania granic innych ludzi, jednak nie przez system kar i nagród a poprzez ponoszenie konsekwencji swojego zachowania. Jedną z podstawowych zasad w tym względzie będzie „moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka”.

MIEJSCE

Jesteśmy w drewnianym domku na bemowskim Boernerowie, przy ul. Grotowskiej 19, przy samym Lesie Bemowskim. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aby spędzli z nami na próbę jeden dzień.

OPŁATY

Szkoła jest płatna, główne koszty, które pokrywają rodzice to koszt wynajmu lokalu, nauczycieli i pomocy oraz wyposażenia. Na opłaty składają się „czesne” płatne 12 miesięcy w roku, jednorazowe wpisowe (dzięki któremu będziemy w stanie zagospodarować przestrzeń), wyżywienie i inne opłaty nie uwzględnione w czesnym, jeżeli taka będzie chęć rodziców- np. za wspólnie ustalone zajęcia „dodatkowe” lub wycieczki.

Czesne na rok 2017/18 podamy na wiosnę 2017.
Jednorazowe wpisowe 500zł
Wyżywienie ok. 200zł/miesięcznie, zgodnie z liczbą zamówionych posiłków

Współpracujemy z firmą cateringową, oczywiście bierzemy pod uwagę wymagania dzieci i rodziców (np. diety). Zakres tych posiłków (śniadanie/obiad/podwieczorek) jest do ustalenia. Dodatkowo też korzystamy z kuchni i w miarę chęci i możliwości wspólnie eksperymentujemy w celu przyrządzenia posiłków.

REKRUTACJA

Rekrutujemy głównie rodziców. Przewidziana jest indywidualna rozmowa - najlepiej z obydwojgiem rodziców lub prawnych opiekunów, następnie podpisanie umowy udziału w zajęciach. Miejsce jest zagwarantowane po odbyciu rozmowy, podpisaniu umowy, wpłacie zaliczki i zapisaniu dziecka do Moracza.

Aktualnie mamy kilka wolnych miejsc dla dzieci w wieku 6-9 lat.

OD KIEDY DZIAŁAMY?

Szkoła ruszyła we wrześniu 2015

Kontakt

info (małpka) wolnaszkola.edu.pl
https://www.facebook.com/pages/Wolna-Szkoła-Przygoda/

tel. +48 603 700 696 (Eliza Danowska)

ul. Grotowska 19, 01-488 Warszawa

Szkoły Moracz w Sulejówku